Dimarts 17 de desembre, Assemblea Ordinària de la FCPE

El proper dimarts 17 de desembre, la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol celebrarà la seva Assemblea Ordinària en el RCDE Stadium (accés per porta 9) a les 19:30h, en primera convocatòria, i a les 20h, en segona.

L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Informe de Presidència.
3. Aprovació, si escau, de l’informe econòmic i de l’estat dels comptes.
4. Precs i preguntes