Assemblea Extraordinària de la FCPE

Map Unavailable

Data/Hora
Date(s) - 11/11/2021
Tot el dia

Categoria


ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
FEDERACIÓ CATALANA DE PENYES
DEL R.C.D.ESPANYOL DE BARCELONA

Data: dijous, 11 de novembre de 2021
1a convocatòria: 19:30 h.
2a convocatòria: 20:00 h.
Lloc: RCDE Stadium (accés per porta 9)

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informe de Presidència.
3. Aprovació, si s’escau, de l’informe econòmic i de l’estat dels comptes.
4. Convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva de la FCPE.
5. Elecció i proclamació dels membres de la Junta Electoral.
6. Aprovació del calendari electoral.
7. Precs i preguntes