Penya Pericos de Ponent

Escut dels Pericos de PonentFundació:

Seu social: Restaurant del Centre Extremeny, al C/ Indibil i Mandoni, 8 de Lleida (Lleida)

Autocar a l’estadi: 

President: David Estudillos

Pàgina web: 

Xarxes socials: Facebook 

Breu ressenya de la penya: