ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Publicat el 05/10/2014 13:43:57
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
FEDERACIÓ CATALANA DE PENYES
DEL R.C.D.ESPANYOL DE BARCELONA
 
 Data: 16 d’Octubre de 2014
1ª convocatòria: 19:30 h.
2ª convocatòria: 20:00 h.
Lloc: Auditori del Power8 Stadium (accés per porta 9)
ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  1. Informe de Presidència.
  1. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
  1. Modificació Junta Directiva de la FCPE.
  1. Modificació, si s’escau, dels articles 15, 23, 33a i 33d dels Estatuts de la FCPE.
  1. Precs i preguntes

Nota:
Demanem un màxim de 2 assistents per Penya, degut a la limitada capacitat de l’Auditori.
Recordem a les Penyes que no tenen domiciliat el cobrament de la quota de la F.C.P.E que la poden abonar el dia de l’Assemblea.
Al tractar-se en el punt número 5 de l’ordre del dia la proposta de modificació de diferents articles dels Estatuts de la FCPE, cal convocar aquesta assemblea en caràcter extraordinari, tot i que es tractaran també els temes de caràcter ordinari tal i com indiquen els nostres Estatuts.