Engeguem el IV Concurs Literari de la FCPE!

Logo-FCPELa Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona convoca per a aquest any 2017 la quarta edició del Concurs Literari “El teu relat en blanc-i-blau”!.

En aquesta edició tenim dues modalitats de participació:
1. Modalitat: CONCURS DE RELATS
BASES
1. Finalitat i tema

Aquest concurs té per objectiu que tots els socis del RCD Espanyol de Barcelona, siguin de l’edat que siguin, puguin redactar una història breu en clau blanc-i-blava.

El relat ha de ser de temàtica blanc-i-blava: personatges amb sentiment espanyolista, història del RCD Espanyol, patrimoni perico…

2. Participants

El concurs és obert a tots els socis del RCD Espanyol de Barcelona, que quedaran dividits en les següents categories:

 • Infantil: fins a 10 anys
 • Juvenil: d’11 a 16 anys
 • Adult: a partir de 17 anys

3. Requisits de les obres

 • Els textos han de ser relats breus d’entre 1 i 5 pàgines.
 • Han de ser obres originals i inèdites, sense haver estat publicades o premiades anteriorment.
 • Les obres presentades poden estar escrites tant en català com en castellà.
 • Els textos s’han de presentar en format digital via correu electrònic, en un arxiu PDF, escrits amb lletra Times New Roman de 12 punts i amb interlineat senzill.
 • El nom de l’arxiu PDF haurà de ser, únicament, el número de soci del participant. Exemple: 14758.pdf
 • Dins l’arxiu no hi podrà constar el nom de l’autor per tal de conservar-ne l’anonimat davant el jurat.
 • Només es pot presentar un relat per participant.

4. Via de lliurament i termini de presentació

Les produccions escrites s’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic relatfcpe@gmail.com abans de diumenge 23 d’abril de 2017, data en què es tancarà el termini de recepció de relats.

En el cos del correu electrònic es farà constar el nom complet del concursant, l’edat, un telèfon de contacte i el número de soci del RCD Espanyol de Barcelona.

5. Jurat

El jurat estarà format per:

 • Daniel Bosch; secretari de la FCPE
 • Daniel Pérez; vocal de la FCPE
 • Edu de Batlle; periodista perico
 • Jaume Sabater; escriptor espanyolista
 • Xavier Salvatella; Director de Comunicació del RCD Espanyol

6. Publicació dels relats

Tots els relats rebuts es publicaran en un volum en format paper editat per la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona.

7. Acceptació de les bases

 • La FCPE no es fa responsable del contingut dels textos que participen del concurs.
 • La FCPE podrà fer l’ús i la difusió dels textos que cregui oportú.
 • La FCPE no es fa responsable de les decisions preses pel jurat.
 • La presentació de les obres pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

 
2. Modalitat: CONCURS DE POEMES BREUS

Fes un poema breu sobre l’Espanyol i el dia de Sant Jordi i envia’l al Twitter de la FCPE amb l’etiqueta: #FCPEStJordi17.

Exemple: Sant Jordi i Espanyol, units el 23 d’abril com la terra i el sol. #FCPEStJordi17

BASES
1. Finalitat i tema

Aquest concurs té per objectiu que tot aquell aficionat espanyolista assidu de la xarxa social Twitter pugui fer un poema breu en clau blanc-i-blava. També pretén fomentar l’ús de la xarxa social en qüestió.

El tema del poema ha de ser vinculat entre el RCD Espanyol i el dia de Sant Jordi.

2. Participants
El concurs és obert a tots els espanyolistes usuaris de la xarxa social Twitter.
3. Requisits de les obres

 • Tots els poemes han d’incloure l’etiqueta #FCPEStJordi17.
 • Tots els textos han de ser de, com a màxim, 140 caràcters, entre els quals s’ha d’incloure l’etiqueta #FCPEStJordi17.
 • Un mateix usuari pot presentar diversos poemes.

4. Termini de presentació

Els poemes s’hauran d’enviar abans d’acabar el dia de Sant Jordi, 23 d’abril de 2017.

5. Jurat

 • Daniel Bosch; secretari de la FCPE
 • Daniel Pérez; vocal de la FCPE
 • Edu de Batlle; periodista perico
 • Jaume Sabater; escriptor espanyolista
 • Xavier Salvatella; Director de Comunicació del RCD Espanyol

6. Publicació dels poemes

Tots els poemes es publicaran en un volum en format paper editat per la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona.

7. Acceptació de les bases

 • La FCPE no es fa responsable del contingut dels poemes que participen del concurs.
 • La FCPE podrà fer l’ús i la difusió dels poemes que cregui oportú.
 • La FCPE es reserva el dret de no acceptar i no publicar en el volum en paper els Twitts que cregui irrespectuosos o que no siguin acords al tarannà cultural, social i de germanor del certamen
 • La FCPE no es fa responsable de les decisions preses pel jurat.
 • La presentació dels poemes pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.