Engeguem el V Concurs Literari 'El teu relat en blanc-i-blau'!

Cartell del V Concurs Literari de la FCPELa Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona convoca per a aquest any 2018 la cinquena edició del concurs literari El teu relat en blanc-i-blau.

En aquesta edició tenim dues modalitats de participació:

1. Modalitat: CONCURS DE RELATS

BASES

1. Finalitat i tema

Aquest concurs té per objectiu que tots els socis del RCD Espanyol de Barcelona, siguin de l’edat que siguin, puguin redactar una història breu en clau blanc-i-blava.

El relat ha de ser de temàtica blanc-i-blava: personatges amb sentiment espanyolista, història del RCD Espanyol, patrimoni perico…

2. Participants

El concurs és obert a tots els socis del RCD Espanyol de Barcelona, que quedaran dividits en les següents categories:

 • Infantil: fins a 10 anys
 • Juvenil: d’11 a 16 anys
 • Adult: a partir de 17 anys

3. Requisits de les obres

 • Els textos han de ser relats breus d’entre 1 i 5 pàgines.
 • Han de ser obres originals i inèdites, sense haver estat publicades o premiades anteriorment.
 • Les obres presentades poden estar escrites tant en català com en castellà.
 • Els textos s’han de presentar en format digital via correu electrònic, en un arxiu PDF, escrits amb lletra Times New Roman de 12 punts i amb interlineat senzill.
 • El nom de l’arxiu PDF haurà de ser, únicament, el número de soci del participant. Exemple: 14758.pdf
 • Dins l’arxiu no hi podrà constar el nom de l’autor per tal de conservar-ne l’anonimat davant el jurat.
 • Només es pot presentar un relat per participant.

4. Via de lliurament i termini de presentació

Les produccions escrites s’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic relatfcpe@gmail.com abans de diumenge 20 de maig de 2018, data en què acaba la Lliga i es tancarà el termini de recepció de relats.

En el cos del correu electrònic es farà constar el nom complet del concursant, l’edat, un telèfon de contacte i el número de soci del RCD Espanyol de Barcelona.

5. Jurat

El jurat estarà format per:

 • Daniel Bosch; secretari de la FCPE
 • Daniel Pérez; vocal de la FCPE
 • Xavier M. Ensenyat; periodista perico
 • Xavier Salvatella; Director de Comunicació del RCD Espanyol

6. Premiats

Cada categoria comptarà amb un guanyador, que rebrà el premi corresponent.

A més dels tres guanyadors (un per cada categoria), hi haurà un Premi Especial Penyista al relat més simpàtic, curiós i entranyable que tracti el món de les penyes o una penya en qüestió.

7. Publicació dels guanyadors

Un cop el jurat hagi deliberat els guanyadors, aquests es faran públics a través de la pàgina web de la FCPE i les seves xarxes socials.

8. Publicació dels relats

Tots els relats rebuts es publicaran en un volum en format paper editat per la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona.

L’edició del llibre en paper queda subjecte a un número mínim de relats rebuts.

9. Acceptació de les bases

La FCPE no es fa responsable del contingut dels textos que participen del concurs.

La FCPE podrà fer l’ús i la difusió dels textos que cregui oportú.

La FCPE es reserva el dret de no acceptar i no publicar en el volum en paper els relats que cregui irrespectuosos o que no siguin acords al tarannà cultural, social i de germanor del certamen

La FCPE no es fa responsable de les decisions preses pel jurat.

La presentació de les obres pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

2. Modalitat: CONCURS DE POEMES BREUS

Fes un poema breu sobre l’Espanyol i envia’l al Twitter de la FCPE amb l’etiqueta: #FCPEpoema18.

Exemple: Bon dia, bon sol, i visca l’Espanyol! #FCPEpoema18

BASES

1. Finalitat i tema

Aquest concurs té per objectiu que tot aquell aficionat espanyolista assidu de la xarxa social Twitter pugui fer un poema breu en clau blanc-i-blava. També pretén fomentar l’ús de la xarxa social en qüestió.

El tema del poema ha de ser relacionat amb el RCD Espanyol.

2. Participants

El concurs és obert a tots els espanyolistes usuaris de la xarxa social Twitter.

3. Requisits de les obres

 • Tots els poemes han d’incloure l’etiqueta #FCPEpoema18.
 • Tots els textos han de ser de, com a màxim, 280 caràcters, entre els quals s’ha d’incloure l’etiqueta #FCPEpoema18.
 • Un mateix usuari pot presentar diversos poemes.

4. Termini de presentació

Els poemes s’hauran d’enviar abans d’acabar de diumenge 20 de maig de 2018.

5. Jurat

 • Daniel Bosch; secretari de la FCPE
 • Daniel Pérez; vocal de la FCPE
 • Xavier M. Ensenyat; periodista perico
 • Xavier Salvatella; Director de Comunicació del RCD Espanyol

6. Premiat

Aquest modalitat del concurs comptarà amb un guanyador, que rebrà el premi corresponent.

7. Publicació dels guanyador

Un cop el jurat hagi deliberat el guanyador, aquest es farà públic a través de la pàgina web de la FCPE i les seves xarxes socials.

8. Publicació dels poemes

Tots els poemes es publicaran en un volum en format paper editat per la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona.

L’edició del llibre en paper queda subjecte a un número mínim de poemes rebuts.

9. Acceptació de les bases

La FCPE no es fa responsable del contingut dels poemes que participen del concurs.

La FCPE podrà fer l’ús i la difusió dels poemes que cregui oportú.

La FCPE es reserva el dret de no acceptar i no publicar en el volum en paper els Twitts que cregui irrespectuosos o que no siguin acords al tarannà cultural, social i de germanor del certamen

La FCPE no es fa responsable de les decisions preses pel jurat.

La presentació dels poemes pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.