El proper dijous 13, Assemblea Ordinària de la FCPE

El proper dijous 13 de desembre, la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol celebrarà una assemblea ordinària en el RCDE Stadium a les 19.30h, en primera convocatòria, i a les 20.00h, en segona.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Informe de Presidència.
3. Aprovació, si escau, de l’informe econòmic i de l’estat dels comptes.
4. Modificació Junta Directiva de la FCPE.
5. Precs i preguntes