Engeguem el III Concurs Literari 'El teu relat en blanc-i-blau'!

Fotografia de la 1ª edició del Concurs LiterariLa Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona convoca la tercera edició del Concurs Literari ‘El teu relat en blanc-i-blau’. Es tracta d’un certamen literari dirigit als socis del RCD Espanyol que, dividits en tres categories (Infantil, fins a 10 anys; Juvenil, d’11 a 16 anys; i Adult, a partir de 17 anys), podran fer volar la seva imaginació i crear històries amb temàtica blanc-i-blava. Els relats poden ser tant en català com en castellà, i tindran una extensió màxima de 5 pàgines. Les obres s’hauran d’enviar a l’adreça relatfcpe@gmail.com abans de dissabte 23 d’abril, i seran sotmeses a la deliberació d’un jurat format per Xavier Salvatella, Director de Comunicació del RCD Espanyol; Edu de Batlle, periodista perico; Jaume Sabater, escriptor espanyolista; i Daniel Bosch i Daniel Pérez, secretari i vocal de la FCPE respectivament. Com en les darreres edicions, hi haurà un guanyador per categoria. A més, tots els relats que participin del certamen es publicaran en un volum en format paper editat per la FCPE.

Per a més informació, podeu consultar les bases completes del concurs a la pàgina web de la FCPE, www.fcpe.cat o enviar un correu a relatfcpe@gmail.com.

BASES DEL III CONCURS LITERARI ‘EL TEU RELAT EN BLANC-I-BLAU’

1. Finalitat i tema

Aquest concurs té per objectiu que tots els socis del RCD Espanyol de Barcelona, siguin de l’edat que siguin, puguin redactar una història breu en clau blanc-i-blava.

El relat ha de ser de temàtica blanc-i-blava: personatges amb sentiment espanyolista, història del RCD Espanyol, patrimoni perico…

2. Participants

El concurs és obert a tots els socis del RCD Espanyol de Barcelona, que quedaran dividits en les següents categories:

· Infantil: fins a 10 anys
· Juvenil: d’11 a 16 anys
· Adult: a partir de 17 anys
3. Requisits de les obres

· Els textos han de ser relats breus d’entre 1 i 5 pàgines.

· Han de ser obres originals i inèdites, sense haver estat publicades o premiades anteriorment.

· Les obres presentades poden estar escrites tant en català com en castellà.

· Els textos s’han de presentar en format digital via correu electrònic, en un arxiu PDF, escrits amb lletra Times New Roman de 12 punts i amb interlineat senzill.

· El nom de l’arxiu PDF haurà de ser, únicament, el número de soci del participant. Exemple: 14758.pdf

· Dins l’arxiu no hi podrà constar el nom de l’autor per tal de conservar-ne l’anonimat davant el jurat.

· Només es pot presentar un relat per participant.

4. Via de lliurament i termini de presentació

Les produccions escrites s’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic relatfcpe@gmail.com abans de dissabte 23 d’abril de 2016, data en què es tancarà el termini de recepció de relats.

En el cos del correu electrònic es farà constar el nom complet del concursant, l’edat, un telèfon de contacte i el número de soci del RCD Espanyol de Barcelona.

5. Jurat
El jurat estarà format per:
· Daniel Bosch; secretari de la FCPE
· Daniel Pérez; vocal de la FCPE
· Edu de Batlle; periodista perico
· Jaume Sabater; escriptor espanyolista
· Xavier Salvatella; Director de Comunicació del RCD Espanyol
6. Publicació dels relats

Tots els relats rebuts es publicaran en un volum en format paper editat per la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol de Barcelona.

7. Acceptació de les bases

La FCPE no es fa responsable del contingut dels textos que participen del concurs.

La FCPE podrà fer l’ús i la difusió dels textos que cregui oportú.

La FCPE no es fa responsable de les decisions preses pel jurat.

La presentació de les obres pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.