Assemblea Extraordinària de la FCPE

FCPEEl proper dijous 15 de desembre, la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol celebrarà una Assemblea Extraordinària a l’Auditori del RCDE Stadium (accés per la Porta 9) a partir de les 19:30h, en primera convocatòria, i a partir de les 20h, en segona.

L’ordre del dia és el següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Informe de Presidència.
3. Aprovació, si s’escau, de l’informe econòmic i de l’estat dels comptes.
4. Convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva de la FCPE.
5. Elecció i proclamació dels membres de la Junta Electoral.
6. Aprovació del calendari electoral.
7. Precs i preguntes