Test headline

ddddd

Lliurada la primera recaptació de la Col·le...

Com ja vam anunciar quan va començar la Col·lecció de Xapes de la FCPE, tota la recaptació que s’aconsegueixi de vendre les xapes anirà destinada a una entitat benèfica. Així doncs, la recaptació íntegra de les dues primeres entregues de la